اینایی که

اینایی که

اﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ادم رو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺮف ﻣﻔﺖ ﻣﯿﺰﻧﻦ!!! آدم رو ﻓﻘﻂ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﯿﻦ و ﺑﺲ

! ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺪن دوﺗﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻔﯿﺪ وﺳﻂ دﻓﺘﺮ درس ﺑﻮد در 20 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد

دﺧﺘﺮا ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺮف ﻣﯿﺸﻦ، ﭘﺴﺮا ﻋﺎﺷﻖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﺎﻻ دﻟﯿﻞ آراﯾﺶ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮا و دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﭘﺴﺮا رو ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻦ؟

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺪون ﺷﮏ دﺧﺘﺮﻩ ،ﭼﻮن اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﯽ دﻩ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ای رو ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯽ ،از ﻫﻤﻮن اول ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺪس زدن ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺪس زدن ﻻﻣﺼــﺐ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﺣﺪﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ دﻫﻦ آدم ،وا ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ !!!...ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺎرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ

"/ (- -) \" (( )) _\ /_ اس ام اس نداشتم، گفتم برات قر بدم شاد شی. D-:

"اطلاعیه" هر ک به مارسیدمال دیگری بود... ازمالکین محترم خواهشمندیم... معشوقه هایتان راجمع کنیدازاین وسط!

"افسل المؤمنون فرأية امرة فی الباب الجنة"بدبخت ترين مؤمنان کسی است که هنگام ورود به بهشت ببیند كه زنش هم آنجاست وحوري بي حوري!

"اونم سلام ميرسونه" . . . . . پر كاربردترين دروغ، پشت تلفن

اشتباه اگر آرايشگري اشتباه كنه، اشتباهش يه مدل جديده. اگر راننده اي اشتباه كنه، اشتباهش يه حادثه ست. اگر سياستمداري اشتباه كنه، اشتباهش يه قانون تازه ست. ار دانشمندي اشتباه كنه، اشتباهش يه اختراع تازه ست. اگر خياطي اشتباه كنه، اشتباهش يه مد جديده. اگر معلمي اشتباه كنه، اشتباهش يه تئوري جديده. اما!؟ اگر رئيس شما اشتباه كنه... فقط شما مقصريد!

"بند تاپت شله افتاده رو بازوت"بخشی از آهنگ جدید امیر تتلو با نام"بند تاپت" تنها چیزی که منو آروم میکنه اینه که یک روز قیامت و حسابرسی هم هست ...

"بیا دوست معمولی باشیم" ترجمه: بخواب تو آب نمک هروقت حوصلم سر رفت باهات بازی کنم

"حجاب؛سنگر زن است" :| من نمیدونم اونی که این جمله رو گفته مردا رو چی فرض کرده؟!اتانک؟!!!ا

"هـرکـاری میکنــم آیفـونـم بـه اینتـرنــت وصــل نمیشــه . . . . ... . . . . . . . . دکمـه شـو كـه میــزنـم در خــونـه بـاز میشــه ..!! پس این ملّت اسکل چی میگن ما با آیفون میایم فیسبوک؟؟ :|

"پراید بزن کنار !!!..." -این خانم خواهرتونن؟ -نه -خانومتونن؟ -نه -اصلا نسبتىباهم دارین؟ -نه -به هر حال خیلی به هم میاین. کاش باهم ازدواج کنین. بچه ها تون خوشگل میشه ها.! (گشت ارشاد، طرح افزایش جمعیت)

( فهمیدم که در پیچ وخم جاده ها تنها تو مورد اعتقادم هستی دوستت دارم لاستیک بارز)

('.')> ('.')> ('.')> <\"\ <\"\ <\"\ _/"\_ _/"\_ _/"\_ تو هنوز خوابی ؟؟پاشو بیا با ما ورزش کن صبح بخیررررررر

(مامانم داره تو غذا دارچین میریزه) من: دارچین نریز دوست ندارم مامان: تاثیری تو مزش نداره من: O پس چرا میریزی؟ مامان: خوش مزش میکنه!!! من: | با این توجیه سالهاست غذاهامون مزه دارچین میده ولی دارچین تاثیری تو مزش نداره : |

(یا امام غریب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جیغغغغغغغغغغغغغغغغغ! اللـــــــه اکبر! یا جدم حسین! جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ! چنگ، لگد، مشت به اطرافیان، خدااااایااااااا کمکم کن! واااااااااااای الان پرت میشیم پایین! آقا نگه داریننننننن، وای موشها حمله کردن کثافتاااااا) دیالوگهای مامانم توی سینما 5 بعدی :|

) ﮐﯽ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯿﺎﺩ ؟ ! ( ﺧﻼﺻﻪﯼ ﺟﻐﺮﺍﻓﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺧﺮﻩ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻼﻩ ﭘﺸﻤﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺱ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ، ﭼﻤﺎﻕ ﺑﻪ ﺩﺱ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻫﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﻩ !!!

* ایران خودرو: نهمین مدل پژو با نام پژو ایکس دی اماده عرضه به بازار است که نسبت به مدل قبلی تحول زیادی داشته. طول انتن آن 10 سانتی متر افزایش داشته چراغ ترمز ان هم پر رنگترشده و فقط 5 میلیون تومان گران تر است!!!!