سوتی ها

سوتی ها

یه بار اومدم به دوستم بگم اسم منو به دهن کثیفت نیار. اشتباهى گفتم اسم کثیف منو به دهنت نیار... اصن یه وضى!!!

یه بار معلممون برگشت بگه خاندان. گفت خانه دان. بعد بچه گفتن :نمک دان-قلم دان -تیر دان بیچاره معلمه هنگ کرد.

یه باربچه های فامیلامون داشتن بازی میکردن یهویکیش ازم پرسیدیه اسم بی نقطه بگو منم نه گذاشتم نه برداشتم گفتم هوشنگ منومیگی دونقطه خط :دی

یه باریه پسره بهم تیکه انداخت منم یه جواب دندون شکن بهش دادم میخواستم فرارکنم جلوش پخش زمین شدم........ وضع مارومیبینی

یه روز برای راحتی از دست زندگی شهری رفتیم یه روستای زیبا یه خر اونجا پیدا شد بهش گفتم داداشی برو اونور مزاحم نشو :| این بزرگترین سوتیه من بود

یه روز داییم میخواست مهمون دعوت کنه میخواس بگه ایشالا بیایین خوشال میشیم گف بیایین، ایشالا خوشال میشیم خخخخخخخخخخخخخ

یه روز صبح اومدم از سرویس پیاده شم خواستم خدافظی کنم گفتم سلام یعنی راننده سرویسمون غش (قش) کرد از خنده :-[

یه سری کاربرا هستن اسمشون پسرونس ولی دخترن. اینا خیلی سوتی میدن نام نمی برم ولی اقا نوید از همشون ضایه تره

یه نفرمی خواست بگه پنجره گفت خنجره

اب تصفیه کن خریدم بعد اب شهر روکه میخورم تمیز تره!!!!!!!

از دختره یه جزوه خواستم... امروز منو صدا کرده میگه چرا رک و راست حرف دلتو نمیزنی؟؟؟ من :| جزوه :|

اقا ما بی تربیت که نیستیم!!! تربیت داریم، ولی ازش استفاده نمی‌کنیم ^_^

اقا ما که از آخر نفهیدیم سکوت علامت رضاست یا جواب ابلهان خاموشیست اصن یه وضی

اولین بارى که اسم لینکین‌پارک رو شنیدم فکر میکردم یه نوع پاک خرکیه تو مایه‌هاى پارک دوبله‌سوبله!

اگه تونستی سه بار پشت سر هم بگو ((دوغ گاز دار، گاز دوغ دار)) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

ایا می دانستید مرد متاهل باید با کمرش در رو باز کنه؟

این روزا انقدر تو اینترنت جمله های عاشقانه و شکست عشقی خوندم که جدی جدی باورم شده یکی ترکم کرده رفته!!! الان منتظرم برگرده...

با یکی چت می کردم اومد درد و دل کنه می گفت زن نمیگیرم پول ندارم. گفتم اووووو پسر من ۱۰ تا مثل تو بدبخت دیدم که ازدواج کرده...! بیچاره فقط شکلک خنده داد

بابام از بیرون اومده میگه یه دختره رو دیدم لاک سبز طوطی ای زده بود!!!!!!! شما میدونین سبز طوطی ای چه رنگیه عایا؟ اصن یه وضییی

بابام اعتراف کرد افسری که جلوش پارک دوبل رو خراب کرده یک خانم بوده...... دخترا دست جیغ هورااااا