عاشقانه

عاشقانه

شکلات

عاشقانه

دختر بچه ای از برادرش پرسید: معنی عشق چیست؟ داداشش گفت عشق یعنی تو هر روز شکلات من رو از داخل کوله پشتیم برمیداری و من هر روز شکلاتم دوباره اونجا میزارم.