فهرست سوالات

فهرست سوالات

لطفا پاسخ خود را درج نماید.

اشتباه کردن 

سلام من امروز برگه ای که روی ان یوم الله بود را پاره کردم و انداختم سطل اشغال ندیده بودم الان خیلی ناراحتم چه کنم للان برگه تو سطل اشغالی و تو سطل اشغال هست و نمیرم بردارم چ کنم

 101

تیم نوجوانی

سلام عزیزم. نگران نباش. شما که به عمد بی احترامی به اسم خدا نکرده اید. پس مرتکب گناهی نیز نشده اید. زندگی رو خیلی به خودت سخت نگیر. اگه خواستی برگه باطله ای که اسامی خدا روی ان است رو دور بندازی با یه خودکار روی اسم خط بکش و سپس اونو دور بینداز تا بی احترامی محسوب نشه.