فهرست سوالات

فهرست سوالات

لطفا پاسخ خود را درج نماید.

قاری مناسب من 

سلام من قبلاً عبدالباسط میخوندم منتهی الان صدام خیلی کلفت شده و نفسم هم کم شده میخواستم چندتا قاری با این مشخصه صدای بَم/کلفت و بدون نیاز به نفس زیاد معرفی کنید تا بتونم تقلید کنم با تشکر از شما

 66

تیم نوجوانی

سلام. اگر بخواهم به زبان ساده بیان کنم این حالت میشود: 1-افرادی که خوب میتوانند اوج بخوانند ولی در پرده های بم مشکل دارند میتوانند از عبدالباسط و مصطفی اسماعیل صیاد و از این قبیل قاریان تقلید کنند 2- افرادی که خوب بم میخوانند ولی در اوج خوانی مشکل دارند میتوانند از قاریان چون منشاوی طبلاوی و قاریانی از این قبیل تقلید کنند 3- افرادی که صدایشان در وسط است و نه قدرت بم زیادی دارند و نه قادرت زیر زیاد و صدایشان متوسط است میتوانند در موارد خاص علاوه از قاریان نامبرده شده تقلید کنند و همچنین غلوش حصان شبیب و ... براشان مناسب است توصیه میشوند این افراد حتما حضوری جهت تعیین تکلیف به یک استاد مراجعه کنند. 4-بهترین نوع صدا... صدا های 3 اکتاوی و شش دانگی و یا بیشتر:این ها قدرت فوق العاده ای در مساحت صوتی دارند و علاوه بر تمامی قاریان نامبرده شده میتوانند از قاریانی با مساحت اکتاوی بالاتر مانند عمران رمضان شحات انور (در مصر)و... تقلید کنند.