فهرست سوالات

فهرست سوالات

لطفا پاسخ خود را درج نماید.

کم خوابی 

سلام ببخشید لطفا چند مورد از روش های جبران کمبود خواب بگویید

 85

تیم نوجوانی

سلام عزیزم. کم خوابی با هیچ چیز جایگزین نمیشه. و همین عامل موجب استرس و سردرد و بی حسی و حتی عصبانیت شما میشه و بازدهی درسی شما کم میشه. پس لطفا علت کم خوابی خود رو دریابید و حتما مشکل خواب خودتون رو حل کنید. برای مشاوره بیشتر تماس بگیرید