فهرست سوالات

فهرست سوالات

لطفا پاسخ خود را درج نماید.

نجس بودن خون 

سلام اگر خون پریود روی لبای زیخته باشد و خشک شود و دیگر پاک نشود بعد از ملی تلاس ایا نماز خواندن با ان لباس نماز را باطل میکند؟ ایا عرق و چرک روی دست و پا وضو را باطل میکند؟ اگر قسمتی از نماز را بلد نباشیم و بخوایم از روی گپشی بخونیم و با انگشت گوشی را مولا بزنیم صفحه بعد نماز باطل میشود؟اگر فقط یک صفحه باشد و با انشگت کاری نکنیم چه؟ ایا نماز خواندن کسی که نماز غذا دارد صحیح است؟روزه ی فرد دارای روزه ی غذا چطور؟

 134

تیم نوجوانی

سلام عزیزم. خون نجس است، حالا چه خشک باشه یا تازه باشه و نماز شما باطل میشه. عرق موجب ابطال روزه نمیشه. کار با گوشی موجب باطل شدن نماز نمیشه. سمت میتونی نماز بخونی و مثلا ۱۰ سال بعد شروع کنی نماز و روزه فضای خودت رو به جا بیاری

محمد کاظم نجفی

سلام اگر لباس شما خونی شده باشد و بعد از شستن، رنگ خون باقی باشد اشکالی ندارد و نماز صحیح است