فهرست سوالات

فهرست سوالات

لطفا پاسخ خود را درج نماید.

تغییر صدا در دوران بلوغ 

ببخشید من 14 سالمه صدام خیلی نازکه مثل دخترا همیشه تو مدرسه مسخرم میکنن خوب شدن صدام مثل بقیه شده آرزوم. لطفا کمک کنید

 79

تیم نوجوانی

✍🏼سلام.وقتی شما به سن بلوغ میرسد نوع صدای شما نیز تغییر میکند.حال بسته به نوع قرارگیری و رشد دندان ها و نیز موقعیت اجتماعی و نوع مصرف مواد غذایی این تغییر صدا میتواند متفاوت باشد ✍🏼دقت کنید این تغییر صدا موقت است و در پایان دوره بلوغ صدای شما به حالت ثابت و مردانه تبدیل خواهد شد برای کلفت کردن صدا میتوانید یک سری داروی گیاهی با تجویز پزشک مصرف کنید یا یک سری ورزش های خاص برای تقویت حنجره خود انجام بدهید.