فهرست سوالات

فهرست سوالات

لطفا پاسخ خود را درج نماید.

ادم با میگرن باید روزه بگیرید؟ 

آیا کسی که وقتی روزه میگیره سردرد شدید میگرنی داره می تونه نگیره؟

 54

تیم نوجوانی

سلام‌. در صورتی که پزشک به شما توصیه کرده روزه نگیرید یا آنکه گرفتن روزه واقعا برای سلامتی شما مضر هست می توانید بعدا قضای روزه را به جا آورید