گناهی که باعث اخراج برخی از یاران سیدالشهداء در صبح عاشورا شد!

گناهی که باعث اخراج برخی از یاران سیدالشهداء در صبح عاشورا شد!

گناهی که باعث اخراج برخی از یاران سیدالشهداء در صبح عاشورا شد!

سخنرانی کوتاه از استاد رحیم پور ازغدی و بیان علت بیرون راندن برخی از سپاهیان لشگر امام حسین (ع) از کربلا در روز عاشورا