یا محمد (ص)

یا محمد (ص)

یا محمد (ص)

ترانه ی پاپ با مضمون ولادت حضرت محمد (ص) تو نور کبریایی، تو شاه انبیایی تو محبوب خدایی تو جان جان مایی محمد یا محمد تو کوکب هدایت تویی شمع شفاعت کلامت واژه واژه پر عطر اجابت سرود جویباران ترانه ی بهاران صدای نرم باران دعای روزه داران محمد یا محمد