اگر آرامش روان میخوای این صفت رو بزار کنار

اگر آرامش روان میخوای این صفت رو بزار کنار

اگر آرامش روان میخوای این صفت رو بزار کنار

قطعه ی کوتاه و شنیدنی از حجت الاسلام شهاب مرادی در مذمت صفت کینه