شهید ابراهیم هادی و دختر جوان

شهید ابراهیم هادی و دختر جوان

شهید ابراهیم هادی و دختر جوان

سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با عنوان «شهید ابراهیم هادی و دختر جوان»