ولایت علی (ع) بهتر ازاولاد علی بودن

ولایت علی (ع) بهتر ازاولاد علی بودن

ولایت علی (ع) بهتر ازاولاد علی بودن

سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با عنوان «ولایت علی (ع) بهتر ازاولاد علی بودن»