آیا خداوند ما را می سوزاند؟

آیا خداوند ما را می سوزاند؟

آیا خداوند ما را می سوزاند؟

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علی صفایی حائری با عنوان «آیا خداوند ما را می سوزاند؟»