نسخه ی امام صادق (ع) برای ابطال سحر

نسخه ی امام صادق (ع) برای ابطال سحر

نسخه ی امام صادق (ع) برای ابطال سحر

سخنرانی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی با عنوان «نسخه ی امام صادق (ع) برای ابطال سحر»