گناهی که حتی با شفاعت پیامبر هم بخشیده نمی شود!

گناهی که حتی با شفاعت پیامبر هم بخشیده نمی شود!

گناهی که حتی با شفاعت پیامبر هم بخشیده نمی شود!

سخنرانی حجت‌الاسلام محسن قرائتی با عنوان «گناهی که حتی با شفاعت پیامبر هم بخشیده نمی شود!»