جمله سازی

جمله سازی

. به تركه ميگن با آش جمله بساز ميگه محمدي اش صلوات !

. به ترکه میگن با نسترن جمله بساز میگه نمی تونم می پرسن چرا ؟ میگه آخه من با اون جیگر طلا همه کار کردم الا جمله سازی

با من نپر لب پر میشی، لب تر کنم پرپر میشی!!!!

براساس واقیعت :به یکی میگن از چشمم افتاد جمله بساز میگه :از چشمم افتاد به دماغم گیر کرد.

به اراکی میگن با تلاش جمله بساز میگه چند روز پیش زنم تلاش گم شد

به تركه مي گويند يك جمله بگو توش اب داشته باشه , ميگه لوله

به طرف می گند با "خیار" جمله بساز میگه :خیییییییار / صد دانه یاقوت /دسته به دسته /با نظم و ترتیب.....

به لره ميگن با"قيمت"جمله بساز ميگه:مامان بدو تو اشپزخونه كه خورشت قيمت سوخت

به لره میگن با "نخ سوزن" جمله بساز. میگه, من غذا های ایرانی رو دوست دارم نخصوزن چلوکباب

به یارو ميگن يك جمله بگو توش 6 تا بيل داشته باشه ميگه: والا نميدانم هابيل با بيل قابيلو كشت يا قابيل با بيل هابيلو كشت

به یارو میکن بافرشادجمله بسازمیکه :روح غضنفرشاد

به یکی ميگن با هندونه جمله بساز... ميگه هند اونه که بغل پاکستانه

د اگه راست میگی ۳ بار نه نمیخواد فقط ۱ بار بگو :(افسر ارشد ارتش اتریش)

معلم : وقتی می گوییم : " دانش آموزان کلاس تکلیف های خود را با میل انجام می دهند" . " میل " در این جمله چه نوع کلمه ای است؟ دانش آموز : اجازه! حرف اضافه!!

میدونستی ادم با تمام چیز های دور و ورش میتونه یه جمله بسازه

یه روز به یه تركه میگن با ماهیچه جمله بساز میگه: خر در برابره ما هیچه!

به دادشم كه 10 سالشه گفتم با گاري جمله بساز گفت:اخه تا كي بايد صبر كنم تابريم خواستگاري؟

به غضنفر میگن از اضافه، جمله بساز. میگه: ما دیروز کیک خوردیم.میگن پس اضافش چی شد؟ میگه: اضافه اش را گذاشتم یخچال !

به غضنفر گفتن که با کاروان یه جمله بساز گفت : توی حمام هیچوقت دوش کاروان رو نمی کنه

به غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو!