فلان چیست

فلان چیست

"آسُسِشَم سُسِسا" چیست؟ ‏. ‏. تعریف یک اصفهانی از سس با کیفیت!

"جاکشی" چیست؟ 
.
.
.

 "جاکشی" ظرفیست در بانک که در آن کشهای گردی که دور پول میکشند رانگهداری میکنند
البته نظرشماهم محترمه

"عن مفت،آدم مفت" چیست؟ ضرب المثلی که گنجشگها بر فراز پیاده روهای پررفت و آمد به هم میگویند!

"همونجاست"چیست؟ سر راست ترین آدرس مامان ها،وقتی چیزیتو پیدا نمیکنی!

"وب گردی "چیست؟ همان "ول گردی" است فقط در اثر گذر زمان "ل" آن به "ب" تبدیل شده است.

"پلگي"چيست؟ 
وقتی یه كاشونی بدون پتو تو زمستون بخوابه ننش بهش میگه: راشویه پتو"پلگي"

"چ ق زر زه" چیست؟ هنگامیکه یک مهمان پس ازدرددل کردن ازخانه یک قمی خارج میشود،صاحبخانه به محض بستن در میگوید: "چ ق زر زه"!

ابا ماشین من بشورم چیست? حرکتی است برای پول گرفتن از پدر.!!!

fbiچیست؟ فدراسیون بیکاران ایران

~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ ~¡~ چیست? جداشدن یک هموطن لر از دسته رقص جهت اجرای حرکت 2 دستماله.

· ﻭﻟﻨﺘـــﺎﻳﻦ ﭼﻴــــﺴﺖ ؟ . . . ﺩﺍﺩﻥ ﻳﻚ ﺧـــــﺮﺱ ﻟـــﻮﺱ ﻛﻮﭼﻴـــﻚ ﺑﻪ ﻳــــﻚ ﺧـــﺮﺱ ﻟـــﻮﺱ ﮔﻨــﺪﻩ ..

آآآ ماشالا كيست؟ شخصي كه به مدت ٢٠ سال است" ابي" او را در كنسرت هايش صدا ميزند

آبدوغ خیارچیست؟ سوپی است محلی، وصرفا"جهت سرکارگذاشتن معده به کارمیرود.

آش دوغ چيست: نوعى فست فوت است که ازنظرخاصيت باخاويار برابرى مي کند و تقريبأ هر3روزيکبارغذاى آنهاست واهل خانه پس ازصرف آن باگفتن(ننه پوکيدم)ازخداى خودتشکرميکنند!

ارشمیدس چیست؟ وقتی یک اصفهانی بخواهد بگوید آرش چیزی میدهد!

ازتسمشس چیست؟؟؟؟؟ . . . . . . . . .. اشاره میکانیک اصفهانی به خرابی تسمه ماشین.

استفراغ چیست ؟ نوعی سونو گرافی فوق پیشرفته که فقط در فیلمهای ایرانی جواب میدهد و ضریب اشتباهی ندارد کلا ! حتما شخص مورد نظر حامله است !

استکان چیست؟ وسیله ایست برای شوت شدن و بعضا دیده شده توش چایی بخورن!

اعصاب چيست ؟ چيزيكه هيچكس نداره ولي همه توقع دارندكه تو داشته باشي ؛ توقع چيست ؟ چيزيست كه همه دارند ولي انتظار دارند تو نداشته باشي .

اوففففف چیست ؟ عکس العمل کاملا منطقی یارو زیر دوش آب