بازگشت به دوره ها

بازگشت به دوره ها

کسب درامد در نوجوانی

حتما توهم از موندن توی خونه و اینکه همش جلو والدین دست خودت رو دراز کنی خسته شدی. توی این دوره قراره بهت ۴۰ تا شغل رو یاد بدهیم که کاملا مناسب توست و میتونی کسب درامد کنی

۵۵ دقیقه

۶ جلسه

جت آموز

رایگان

ثبت نام در دوره