بازگشت به دوره ها

بازگشت به دوره ها

چطور با خدا رفیق بشم

سلام عشقم. حتما گاهی برات سوال شده که اصلا تو کی هستی و خدا کیه و چطوری میتونی از خالق خودت تشکر کنی. یا گاهی انقدر تنها شدی که دوست داری فریاد بکشی و میخواهی یکی بیاد و دست تو رو بگیره.

۵۳ دقیقه

۱ جلسه

جت آموز

رایگان

ثبت نام در دوره