بازگشت به دوره ها

بازگشت به دوره ها

مهارت خود کنترلی جنسی

اگه مجرد هستی یا حتی ازوداج کردی و نمیتونی خودت رو کنترل کنی و همیشه تحریک جنسی میشی و خدایی نکرده به سمت گناه میری یا درگیر خودارضایی و روابط مسموم با جنس مخالف شدی یا کلا در زندگی خودت افت کردی و ارامش ازت گرفته شده است حتما دمو این دوره را مشاهده کن.

۳۴۰ دقیقه

۱۳ جلسه

جت اموز

۹۹.۰۰۰

ثبت نام در دوره