بازگشت به دوره ها

بازگشت به دوره ها

ساخت انیمیشن با افترافکت

اموزش جامع ساخت انیمیشن با استفاده از سینما فوردی و افترافکت

۳۱۲ دقیقه

۲۱ جلسه

موشن گرو

۵۰.۰۰۰

ثبت نام در دوره