والدین شو

والدین شو

سلام گلم. حتما تعجب کردی بدون ازدواج چطوری میتونی مامان یا بابا بشی ؟!
خیلی از بچه های هم سن خودت هستند که مامان یا بابا ندارن یا حتی پول ندارن غذا بخرن. تو میتونی تنها با پرداخت ماهی ۱۰ هزار تومان از یه کودک حمایت کنی
اون وقت توهم میشی مامان و بابای معنوی و میتونی بعد مدتی به دیدن فرزند خودت بری و باهاش دوست بشی
کافیه در سایت اکرام نام نویسی کنی و سرپرستی یه بچه رو قبول کنی. فیلم زیر هم نحوه کار رو بهت یاد میده گلم