بازگشت به خواندنی

بازگشت به خواندنی

روش های مقابله با استرس امتحانات

سلام نوجون گل. با روش های مقابله با استرس امتحانات همراه شما هستیم

استرس داری ؟‌ انگیزه درس خوندن نداری ؟‌ میترسی تو امتحان نمره خوبی نگیری ؟

از همه چیز و همه جا ناامید شدی ؟ و …

قراره در امتحانات پیش رو سرنوشت اینده تو مشخص بشه. پس با دیدن این فیلم از الان یاد بگیر استرس خودت رو کنترل کنی تا امتحان رو به خوبی پشت سر بزای.