بایگانی خودارضایی در ماه رمضان

بایگانی خودارضایی در ماه رمضان

خودارضایی و استمنا در هنگام روزه چه حکمی دارد؟