بازگشت به خواندنی

بازگشت به خواندنی

برنامه خودسازی

خودسازی گام ها و مراحلی دارد که به اختصار به پاره ای از آنها اشاره می شود:

1. عزم

انسان باید تکلیف را با خود یکسره سازد و با عزم و اراده ای جدی آهنگ خودسازی کند.

گر سر مقصود داری مو به مو جوینده شو

گر وصال گنج خواهی، سر به سر ویرانه باش

در پی این مسئله، شخص باید درون خود را نظاره و جهت دل و تمایلات خود را بررسی کند. ببیند آهنگِ کجا دارد و ره به کجا می پوید؟ اعضا و جوارح خود را، در راه چه اهدافی به کار می گیرد؟ اگر مقصود خودسازی است، باید جهت دل را کاملًا خدایی کرد و هیچ هدف و مقصودی را در عرض آن قرار نداد.

با دو قبله در ره معبود نتوان زد قدم

یا رضای دوست باید، یا هوای خویشتن

2. عمل

بعد از قصد و اراده، نوبت به عمل می رسد. محبوب و مقصود نهایی؛ یعنی، ذات اقدس الهی دو چیز را در رأس امور انسان قرار داده است: عبادت خدا و پیروی نکردن از شیطان.

قرآن می فرماید: «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیکمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیطانَ إِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ* وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ»؛ «ای فرزندان آدم! آیا با شما عهد نبستم که شیطان را نپرستید؟! روشن است که او دشمن بزرگ شما است و مرا پرستش کنید که این راه مستقیم است».

گر شبی در منزل جانانه مهمانت کنند

گول نعمت را مخور، مشغول صاحبخانه باش

انسان در دنیا- با هر شأن و مقام و هر عنوان و اعتبار و هر کار و پیشه ای- باید بداند که در مهمان خانه و سرای موقّتی است و باید از آن کوچ کند و آنچه به آن تعلّق دارد، بگذارد و بگذرد! پس نباید سنگینی چیزی را که نمی تواند ببرد بر خود نهد؛ بلکه باید خود را سبکبال سازد.

یا مسلمان باش یا کافر، دو رنگی تا به کی

یا مقیم کعبه شو یا ساکن بتخانه باش

خودسازی موفق

برای خودسازی موفق، به چند نکته باید توجه کرد:

1- خودشناسی: سالک ابتدا باید استعدادها، قابلیت ها و توانمندی های خود را به خوبی باز شناسد.

2- برنامه ریزی دقیق: موفقیت در عمل، بدون داشتن برنامه ای جامع و کارآمد، همراه با حساسیت و جدیت در عمل به آن میسّر نیست. در برنامه ریزی نیز توجّه به امور زیر بایسته است:

2- 1- واقع گرایی: سالک و رهرو، توان واقعی خود را می سنجد، حال و روز خود را می نگرد و بر اساس آن به تنظیم برنامه خودسازی می پردازد. انسان ها دارای تفاوت های فردی روحی و جسمی و شرایط مختلف اند و هر یک باید برای خود برنامه ای برگزینند که سنگین و طاقت فرسا نباشد؛ بلکه پیوسته حال و نشاط ایشان در طول برنامه، محفوظ بماند و به عنوان یک دستورالعمل کلی، باید نشاط را پیوسته در خود نگه داشته و از اجبار و اکراه- به ویژه در مراحل ابتدایی- پرهیز کنند.

2- 2- جذابیت: در برنامه ریزی باید به کیفیت، بیش از کمیت اهتمام ورزید؛ به عنوان مثال به جای اینکه شخص تصمیم بگیرد هر صبحگاهان یک جزء قرآن بخواند، می تواند آن را حتّی به یک صفحه تقلیل دهد. اما کوشش کند تلاوتش در جای خلوت، با حال و توجّه کامل و تدبّر و ژرف اندیشی در معانی باشد. همچنین بکوشد نمازهایش را با حضور قلب و توجّه بخواند.

2- 3- تدریج: از حداقل شروع کند؛ ولی در اندیشه افزون سازی تدریجی باشد، برای مثال اگر از اول، خواندن نماز شب سخت است، بنا داشته باشد فقط یک رکعت «وتر» را بخواند. پس از یک هفته دو رکعت «شفع» را هم اضافه کند و پس از مدتی کم کم هشت رکعت نافله شب را هم بخواند.

2- 4- رعایت مراتب حال: در روند خودسازی، باید مرحله به مرحله پیش رفت.

از اول نمی توان تمام مدارج کمال را یک مرتبه طی کرد. بهتر است انسان ابتدا از عمل به واجبات و رعایت شرایط و جزئیات آنها شروع کند و در کنار آنها به ترک محرمات بپردازد و همواره بر نیفتادن در دام های شیطان و هوای نفس، جدیت کند.

پس از مدتی که سراسر وجودش تسلیم شد و ایمان در روح و جسم او نفوذ کرد، به انجام دادن مستحبات و ترک مکروهات بپردازد. از این مرحله به بعد، عنایات ربوبی، او را راهنمایی خواهد کرد: «وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ»؛ «و آنان که در راه ما به جان و مال جهد و کوشش کردند، به تحقیق آنان را به راه خویش هدایت می کنیم و همیشه خدا، یار نکوکاران است».

2- 5- عزم و استواری: پس از تنظیم برنامه، با اراده قاطع، باید بر انجام دادن آنها ایستادگی کرد و نفس خود را از طفره رفتن و کسالت ورزیدن، با جدیت تمام باز داشت.

2- 6- استعانت و توسّل: برای موفقیت در جهاد اکبر، باید از خداوند بزرگ، استمداد جست و به ائمه اطهار علیهم السلام متوسل شد.

2- 7- اسوه گزینی: افزایش معرفت و پیروی از الگوهای راستین (ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان اخلاق) همواره باید مدّ نظر باشد.

2- 8- مشارطه و…: سالک باید پیوسته از طریق ارکان سلوک؛ یعنی، مشارطه، مراقبه، محاسبه، با خداوند در ارتباط باشد. امام خمینی قدس سره در این باره می نویسد: «و از اموری که لازم است از برای مجاهد، مشارطه، مراقبه و محاسبه است.

«مشارطه» آن است که در اول روز مثلًا با خود شرط کند که امروز بر خلاف فرموده خداوند- تبارک و تعالی- رفتار نکند و این مطلب را تصمیم بگیرد. معلوم است یک روز خلاف نکردن، امری است خیلی سهل [که] انسان می تواند به آسانی از عهده [آن] بر آید. تو عازم شو و شرط کن و تجربه نما، ببین چقدر سهل است.

ممکن است شیطان و جنود آن ملعون، بر تو این امر را بزرگ نمایش دهند؛ ولی این از تلبیسات آن ملعون است. او را از روی واقع و قلب لعن کن و اوهام باطله را از قلب بیرون کن و یک روز تجربه کن، آن وقت تصدیق خواهی کرد.

پس از این مشارطه، باید وارد «مراقبه» شوی و آن چنان است که در تمام مدت شرط، متوجه عمل به آن باشی و خود را ملزم بدانی به عمل کردن آن. اگر خدای نخواسته در دلت افتاد که امری را مرتکب شوی که خلاف فرموده خدا است؛ بدان که این از شیطان و جنود او است که می خواهند تو را از شرطی که کردی، باز دارند. به آنها لعنت کن و از شرّ آنها به خداوند پناه ببر و آن خیال باطل را از دل بیرون نما و به شیطان بگو که من یک امروز با خود شرط کردم که خلاف فرمان خداوند تعالی نکنم.

ولی نعمت من سال های دراز است که به من نعمت داده، صحّت و سلامت و امنیت مرحمت فرموده و مرحمت هایی کرده که اگر تا ابد خدمت او کنم، از عهده یکی از آنها بر نمی آیم. سزاوار نیست که یک شرط جزئی را وفا نکنم! امید است ان شاء اللّه شیطان طرد شود و منصرف گردد و جنود رحمان غالب آید. این مراقبه با هیچ یک از کارهای تو، از قبیل کسب و سفر و تحصیل و غیرها، منافات ندارد.

به همین حال باشی تا شب که موقع «محاسبه» است و آن عبارت است از اینکه حساب نفس را بکشی، در این شرطی که با خدای خود کردی که آیا به جا آورد[ی] و با ولی نعمت خود در این معامله جزئی خیانت نکردی!؟ اگر درست وفا کردی، شکر خدا کن در این توفیق و بدان اینکه یک قدم پیش رفتی و مورد نظر الهی شدی و خداوند ان شاءاللّه تو را راهنمایی می کند در پیشرفت امور دنیا و آخرت و کار فردا آسان تر خواهد شد. چندی به این عمل مواظبت کن، امید است ملکه گردد از برای تو؛ به طوری که از برای تو کار خیلی سهل و آسان شود؛ بلکه آن وقت لذت می بری از اطاعت فرمان خدا و از ترک معاصی در همین عالم. با اینکه اینجا عالم جزا نیست، لذت می بری و جزای الهی اثر می کند و تو را مُلْتَذ (کامروا) می نماید.

بدان که خدای- تبارک و تعالی- تکلیف شاق بر تو نکرده و چیزی که از عهده تو خارج است و در خور طاقت تو نیست، بر تو تحمیل نفرموده [است]؛ لکن شیطان و لشکر او کار را بر تو مشکل جلوه می دهند. و اگر خدای نخواسته در وقت محاسبه، دیدی سستی و فتوری شده در شرطی که کردی؛ از خدای تعالی معذرت بخواه و بنا بگذار که فردا مردانه به عملِ شرط قیام کنی. به این حال باشی تا خدای تعالی، ابواب توفیق و سعادت را بر روی تو باز کند و تو را به صراط مستقیم انسانیت برساند».