بازگشت به خواندنی

بازگشت به خواندنی

عبادت علمی

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است که پایه‌هایش را باید در محیط‌های دانش‌آموزی ایجاد کرد و به همین دلیل است که درس‌خواندن مهمترین کار دانش‌آموزان و عبادت بشمار می‌آید.

سلام عشقم. عبادت که فقط به نماز و روزه نیست که. عبادت علمی مهم ترین نوع عبادت است

درس خوندن هم خودش نوعی عبادت است. پس از این به بعد با انگیزه بیشتری درس بخون گلم. چون با این کارت داری به خدا نزدیک تر میشی.