اخلاق و عقاید

خودارضایی و استمنا در هنگام روزه چه حکمی دارد؟

کفاره استمنا در روزه چیست

خود ارضایی یا استمنا یکی از گناهان کبیره محسوب می شود ، و اگر کسی در هنگام روزه آن را انجام دهد سبب باطل شدن روزه اش میگردد و باید کفاره بدهد. غسل جنابت هم واجب می شود(همانند سایر غسل ها است ولی باید به نیت غسل جنابت باشد). برخی از مراجع می فرمایند باید کفاره جمع بپردازد. لازم به ذکر است که استمنا مخصوص به آقایان نیست و اگر خانمی خود ارضایی کند روزه اش باطل می شود. ملاعبه (بازی) با همسر و استمنا توسط همسر حرام نیست اما اگر هنگام روزه منجر به خروج منی شود، (اگر از عمد ملاعبه کنند تا منی خارج شود) کفاره نیز واجب می شود

نکته:

۱- کفاره جمع یعنى  دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر کند (مد طعام تقریبا ۷۵۰ گرم بدهد)

۲-اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند در صورتی که منی از او بیرون نیاید، برخی از مراجع می فرمایند روزه آن شخص باطل است.

مطابق نظر آیت الله خامنه ای

باطل کردن روزه با محرّمات

۳۴۲. حکم کسى که با آمیزش جنسى حرام یا استمنا یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست؟
ج) در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و احتیاط مستحبّ آن است که هر دو را انجام دهد.

۳۴۳. اگر مکلّف علم داشته باشد به این‌که استمنا روزه را باطل مى‌‏کند، ولى عمداً آن را انجام دهد، آیا کفّاره جمع بر او واجب مى‌‏شود؟
ج) اگر منى هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب نمى‌‏شود لکن احتیاط مستحبّ آن است که کفّاره جمع بپردازد. 

منبع: سایت نوجوانی برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.

مطابق نظر آیت الله سیستانی

پرسش: آیا استمناء در روز ماه رمضان روزه را باطل می کند؟ اعم از آنکه منی بیرون بیاید یا نه و کفاره آن چیست؟ وانگهی اگر چنان کاری را زنان انجام دهند حکم آن چیست؟

پاسخ: اگر به قصد انزال، استمنا کند و انزال هم بشود روزه باطل می شود و بر او قضا و کفاره واجب است (روزه دو ماه پی در پی و یا اطعام شصت فقیر) اما اگر استمناء کند و قصد انزال هم داشته باشد لیکن منی خارج نشود او باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه بگیرد آنگاه قضا هم بکند.
و اگر استمناء کند و قصد انزال نداشته باشد و عادت او هم چنان نبوده است که انزال بشود ولی احتمال انزال می داده و اتفاقاً منی هم خارج شود بر او واجب است قضا کند و کفاره واجب نمی شود.
و اما اگر بر خودش مطمئن بوده که منی خارج نخواهد شد از قضا منی بیرون آید نه قضا واجب می شود و نه کفاره و در این مسائل فرقی میان زن و مرد نیست .

پرسش: در ماه رمضان استمنا کردم البته به قصد بیرون آوردن منی نبود ولی منی از من خارج شد و می دانستم که به واسطه بیرون آمدن منی روزه ام باطل می‌شود حالا چه باید بکنم؟ آیا باید ۶۰ روز یا ۶۰نفر را سیر کنم یا نه؟

پاسخ: اگر کسى استمناء کند ، در حالى که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل میکند چنانچه در جهل خود معذور باشد ، روزه اش صحیح است .
و همچنین اگر با خود کارى کند در حالى که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
و گرنه در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان .
واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روزعلاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.

پرسش: نوجوانی در روزه ماه مبارک استمناء می کرد حال وظیف او چیست؟

پاسخ: اگر کسى استمناء کند ، درحالى که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل میکند چنانچه در جهل خود معذور باشد، روزه اش صحیح است .
و همچنین اگر با خود کارى کند در حالى که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
و گرنه در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد و استمناء را انجام می دهد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان و یک روز قضا کند.
واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روز علاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.

منبع: سایت نوجوانی برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی .


طبق نظر آیت الله صافی گلپایگانی

استمنا در حال روزه
س. کسی‌ که‌ نمی‌دانسته‌ استمناء روزه‌ را باطل‌ می‌کند و حتی‌ یک‌ گناه‌ کبیره‌ است‌، اگر این‌عمل‌ را انجام‌ دهد. آیا روزه‌ او باطل‌ است؟ اگر باطل‌ است،‌ کفّاره‌ دارد یا خیر؟

ج. در فرض‌ سؤال‌، باید قضای‌ روزه‌ را بگیرد، ولی‌ کفّاره‌ ندارد. بلی،‌ اگر جاهل‌ مقصّر باشد، به این‌ معنی‌ که‌ در موقع‌ ارتکاب‌ عمل‌، احتمال‌ حرمت‌ بدهد و سؤال‌ نکند و یا بداند استمناء حرام‌ و معصیت‌ است‌، هرچند نداند که ‌روزه‌ را باطل‌ می‌کند و اگر در روز ماه‌ رمضان‌ انجام‌ دهد، کفّاره‌ جمع‌ دارد. والله العالم.

س۲۱. کسی‌ که‌ نمی‌دانسته‌ استمناء روزه‌ را باطل‌ می‌کند و حتی‌ یک‌ گناه‌ کبیره‌ است‌، اگر این‌عمل‌ را انجام‌ دهد آیا روزه‌ او باطل‌ است‌ ؟ اگر باطل‌ است‌ کفّاره‌ دارد یا خیر؟ اگر دارد مقدار آن‌ چقدراست‌؟
ج‌ ـ در فرض‌ سؤال‌، باید قضای‌ روزه‌ را بگیرد ولی‌ کفّاره‌ ندارد، بلی‌ اگر جاهل‌ مقصّر باشد، به این‌ معنی‌ که‌ درموقع‌ ارتکاب‌ عمل‌، احتمال‌ حرمت‌ بدهد و سؤال‌ نکند و یا بداند استمناء حرام‌ و معصیت‌ است‌، هرچند نداند که‌روزه‌ را باطل‌ می‌کند و در روز ماه‌ رمضان‌ انجام‌ دهد، کفّاره‌ جمع‌ دارد، که‌ در توضیح‌ المسائل‌ مسأله‌ شماره‌ ۱۶۷۴ ذکر شده‌ است‌.

منبع: سایت نوجوانی برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی .


 

مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی
باطل کردن روزه با فعل حرام بدون اطلاع از کفاره [مواردى که قضا و کفاره واجب است]
فردى به دلیل عدم اطّلاع از کفّاره، روزه خود را با جنابت از حرام باطل کرده است. وظیفه این فرد چیست؟
علاوه بر قضا ، کفّاره جمع (بنابر احتیاط واجب) مى‏ پردازد، چون علم به بطلان داشته هر چند علم به کفّاره نداشته و علم به کفّاره شرط نیست.

مبطل بودن استمنا(۱۳۴۷)
مسأله ۱۳۴۷ـ اگر روزه دار با خود کارى کند که منى از او بیرون آید روزه اش باطل مى شود، اما اگر بى اختیار در حال خواب یا بیدارى بیرون آید، روزه باطل نمى شود.
حکم روزه کسی که به قصد بیرون آمدن منی استمناء کرده (۱۳۵۲)
مسأله ۱۳۵۲ـ اگر روزه دار به قصد بیرون آمدن منى استمناء کند روزه اش باطل مى شود هر چند منى از او بیرون نیاید.
کفاره جمع براى کسى که با حرام روزه را باطل کرده است (۱۴۰۵)
مسأله ۱۴۰۵ـ اگر روزه دار به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد، یعنى هم یک بنده آزاد کند و هم دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر کند (یا به هر کدام از آنها یک مد طعام که تقریبا ۷۵۰ گرم است بدهد) و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد هر کدام که ممکن است باید انجام دهد (خواه آن چیز حرام، مانند شراب و زنا باشد یا مانند نزدیکى کردن با همسر خود در عادت ماهانه).

کسی که سهواً در حال روزه استمناء کرده

اگر کسی روزه قضا بگیرد و بعد از ظهر همان روز فراموش کند که روزه است و خود ارضایی کند حکم این روزه چیست؟

در فرض سوال، روزه صحیح است اما مرتکب معصیت بزرگی شده است.

اسمتناء روزه دار پس از احتلام در خواب
اگر شخص روزه داری بعد از نماز صبح محتلم شد و سپس قبل از غسل با خود بازی کند و برای بار دوم از او منی خارج شود روزه او چه حکمی دارد ؟

روزه او باطل است و علاوه بر قضا کفاره جمع دارد.

منبع: سایت نوجوانی برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .


آیت الله نوری همدانی

استمناء
(مساله۱۵۸۵) اگر روزه دار استمناء کند یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید ، روزه اش باطل می شود .

(مساله۱۵۸۶) اگر بی اختیار منی از او بیرون آید ، روزه اش باطل نیست ، ولی اگر کاری کند که بر حسب عادت او بی اختیار منی بیرون آید ، روزه اش باطل می شود .

(مساله۱۵۸۷) هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محُتلم می شود یعنی در خواب منی از او بیرون می آید ، می تواند در روز بخوابد و چنانچه بخوابد و محتلم هم بشود روزه اش صحیح است .

(مساله۱۵۸۸) اگر روزه دار  در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شو د ، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند .

(مساله۱۵۸۹) روزه داری که محتلم شده  ،  می تواند  بول کند  و  به دستوری که در مساله ۷۲گفته شد  ،  استبراء نماید  ،  ولی ، اگر بداند به واسطه بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید در صورتی که غسل کرده باشد نمی تواند استبراء کند .

(مساله۱۵۹۰) روزه دار ی که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و در صورتی که پیش  از  غسل  بول نکند  بعد  از غسل منی بیرون می آید ، بنابراحتیاط واجب باید پیش از غسل بول کند .

(مساله۱۵۹۱) اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند چه منی از او بیرون بیاید یا نیاید روزه اش باطل است .

(مساله۱۵۹۲) اگر روزه دار بدون  قصد  بیرون  آمد  منی  با  کسی  بازی  و  شوخی  کند در صورتی که عادت  نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی از او خارج شود اگر چه اتفاقاً منی  بیرون آید روزه او صحیح است . ولی اگر شوخی را ادامه دهد تا آنجا که نزدیک است منی خارج شود و خودداری نکند تا خارج گردد روزه اش باطل است .

(مساله۱۶۶۲) اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند ، چه آن چیز اصلاً حرام باشد مثل شراب و زناء ، یا به جهتی حرام شده باشد ، مثل نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض ،  بنابر  احتیاط  کفاره  جمع  بر او واجب می شود یعنی باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند ، یا به هر کدام آنها یک مد که تقریباً ده سیر است ، گندم یا  جو  یا  نان  و مانند اینها بدهد . و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد ، هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد .

منبع: سایت نوجوانی برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی نوری همدانی.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن