اخلاق و عقاید

خودارضایی و استمنا در هنگام روزه چه حکمی دارد؟

كفاره استمنا در روزه چيست

خود ارضايي يا استمنا يكي از گناهان كبيره محسوب مي شود ، و اگر كسي در هنگام روزه آن را انجام دهد سبب باطل شدن روزه اش ميگردد و بايد كفاره بدهد. غسل جنابت هم واجب می شود(همانند سایر غسل ها است ولی باید به نیت غسل جنابت باشد). برخي از مراجع مي فرمايند بايد كفاره جمع بپردازد. لازم به ذكر است كه استمنا مخصوص به آقايان نيست و اگر خانمي خود ارضايي كند روزه اش باطل مي شود. ملاعبه (بازی) با همسر و استمنا توسط همسر حرام نيست اما اگر هنگام روزه منجر به خروج مني شود، (اگر از عمد ملاعبه کنند تا منی خارج شود) کفاره نیز واجب می شود

1- کفاره جمع یعنى  دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر کند (مد طعام تقریبا ۷۵۰ گرم بدهد)

2-اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند در صورتی که منی از او بیرون نیاید، برخی از مراجع می فرمایند روزه آن شخص باطل است.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای

باطل كردن روزه با محرّمات

۳۴۲. حکم کسى که با آميزش جنسى حرام يا استمنا يا خوردن و نوشيدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چيست؟
ج) در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام نمايد و احتياط مستحبّ آن است که هر دو را انجام دهد.

۳۴۳. اگر مکلّف علم داشته باشد به اين‌که استمنا روزه را باطل مى‌‏کند، ولى عمداً آن را انجام دهد، آيا کفّاره جمع بر او واجب مى‌‏شود؟
ج) اگر منى هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب نمى‌‏شود لکن احتياط مستحبّ آن است که کفّاره جمع بپردازد. 


مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا استمناء در روز ماه رمضان روزه را باطل می کند؟ اعم از آنکه منی بیرون بیاید یا نه و کفاره آن چیست؟ وانگهی اگر چنان کاری را زنان انجام دهند حکم آن چیست؟

پاسخ: اگر به قصد انزال، استمنا کند و انزال هم بشود روزه باطل می شود و بر او قضا و کفاره واجب است (روزه دو ماه پی در پی و یا اطعام شصت فقیر) اما اگر استمناء کند و قصد انزال هم داشته باشد لیکن منی خارج نشود او باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه بگیرد آنگاه قضا هم بکند.
و اگر استمناء کند و قصد انزال نداشته باشد و عادت او هم چنان نبوده است که انزال بشود ولی احتمال انزال می داده و اتفاقاً منی هم خارج شود بر او واجب است قضا کند و کفاره واجب نمی شود.
و اما اگر بر خودش مطمئن بوده که منی خارج نخواهد شد از قضا منی بیرون آید نه قضا واجب می شود و نه کفاره و در این مسائل فرقی میان زن و مرد نیست .

پرسش: در ماه رمضان استمنا کردم البته به قصد بیرون آوردن منی نبود ولی منی از من خارج شد و می دانستم که به واسطه بیرون آمدن منی روزه ام باطل می‌شود حالا چه باید بکنم؟ آیا باید ۶۰ روز یا ۶۰نفر را سیر کنم یا نه؟

پاسخ: اگر کسى استمناء کند ، در حالى که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل میکند چنانچه در جهل خود معذور باشد ، روزه اش صحیح است .
و همچنین اگر با خود کارى کند در حالى که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
و گرنه در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان .
واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روزعلاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.

پرسش: نوجوانی در روزه ماه مبارک استمناء می کرد حال وظیف او چیست؟

پاسخ: اگر کسى استمناء کند ، درحالى که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل میکند چنانچه در جهل خود معذور باشد، روزه اش صحیح است .
و همچنین اگر با خود کارى کند در حالى که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
و گرنه در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد و استمناء را انجام می دهد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان و یک روز قضا کند.
واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روز علاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

استمنا در حال روزه
س. كسي‌ كه‌ نمي‌دانسته‌ استمناء روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و حتي‌ يك‌ گناه‌ كبيره‌ است‌، اگر اين‌عمل‌ را انجام‌ دهد. آيا روزه‌ او باطل‌ است؟ اگر باطل‌ است،‌ كفّاره‌ دارد يا خير؟

ج. در فرض‌ سؤال‌، بايد قضاي‌ روزه‌ را بگيرد، ولي‌ كفّاره‌ ندارد. بلي،‌ اگر جاهل‌ مقصّر باشد، به اين‌ معني‌ كه‌ در موقع‌ ارتكاب‌ عمل‌، احتمال‌ حرمت‌ بدهد و سؤال‌ نكند و يا بداند استمناء حرام‌ و معصيت‌ است‌، هرچند نداند كه ‌روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و اگر در روز ماه‌ رمضان‌ انجام‌ دهد، كفّاره‌ جمع‌ دارد. والله العالم.

س۲۱. كسي‌ كه‌ نمي‌دانسته‌ استمناء روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و حتي‌ يك‌ گناه‌ كبيره‌ است‌، اگر اين‌عمل‌ را انجام‌ دهد آيا روزه‌ او باطل‌ است‌ ؟ اگر باطل‌ است‌ كفّاره‌ دارد يا خير؟ اگر دارد مقدار آن‌ چقدراست‌؟
ج‌ ـ در فرض‌ سؤال‌، بايد قضاي‌ روزه‌ را بگيرد ولي‌ كفّاره‌ ندارد، بلي‌ اگر جاهل‌ مقصّر باشد، به اين‌ معني‌ كه‌ درموقع‌ ارتكاب‌ عمل‌، احتمال‌ حرمت‌ بدهد و سؤال‌ نكند و يا بداند استمناء حرام‌ و معصيت‌ است‌، هرچند نداند كه‌روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و در روز ماه‌ رمضان‌ انجام‌ دهد، كفّاره‌ جمع‌ دارد، كه‌ در توضيح‌ المسائل‌ مسأله‌ شماره‌ ۱۶۷۴ ذكر شده‌ است‌.

مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

باطل کردن روزه با فعل حرام بدون اطلاع از کفاره [مواردى که قضا و کفاره واجب است]
فردى به دلیل عدم اطّلاع از کفّاره، روزه خود را با جنابت از حرام باطل کرده است. وظیفه این فرد چیست؟
علاوه بر قضا ، کفّاره جمع (بنابر احتیاط واجب) مى‏ پردازد، چون علم به بطلان داشته هر چند علم به کفّاره نداشته و علم به کفّاره شرط نیست.

مبطل بودن استمنا(۱۳۴۷)
مسأله ۱۳۴۷ـ اگر روزه دار با خود کارى کند که منى از او بیرون آید روزه اش باطل مى شود، اما اگر بى اختیار در حال خواب یا بیدارى بیرون آید، روزه باطل نمى شود.
حکم روزه کسی که به قصد بیرون آمدن منی استمناء کرده (۱۳۵۲)
مسأله ۱۳۵۲ـ اگر روزه دار به قصد بیرون آمدن منى استمناء کند روزه اش باطل مى شود هر چند منى از او بیرون نیاید.
کفاره جمع براى کسى که با حرام روزه را باطل کرده است (۱۴۰۵)
مسأله ۱۴۰۵ـ اگر روزه دار به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد، یعنى هم یک بنده آزاد کند و هم دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر کند (یا به هر کدام از آنها یک مد طعام که تقریبا ۷۵۰ گرم است بدهد) و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد هر کدام که ممکن است باید انجام دهد (خواه آن چیز حرام، مانند شراب و زنا باشد یا مانند نزدیکى کردن با همسر خود در عادت ماهانه).

کسی که سهواً در حال روزه استمناء کرده

اگر کسی روزه قضا بگیرد و بعد از ظهر همان روز فراموش کند که روزه است و خود ارضایی کند حکم این روزه چیست؟

در فرض سوال، روزه صحیح است اما مرتکب معصیت بزرگی شده است.

اسمتناء روزه دار پس از احتلام در خواب
اگر شخص روزه داری بعد از نماز صبح محتلم شد و سپس قبل از غسل با خود بازی کند و برای بار دوم از او منی خارج شود روزه او چه حکمی دارد ؟

روزه او باطل است و علاوه بر قضا کفاره جمع دارد.


آيت الله نوری همداني

استمناء
(مساله۱۵۸۵) اگر روزه دار استمناء کند يعني با خود کاري کند که مني از او بيرون آيد ، روزه اش باطل مي شود .

(مساله۱۵۸۶) اگر بي اختيار مني از او بيرون آيد ، روزه اش باطل نيست ، ولي اگر کاري کند که بر حسب عادت او بي اختيار مني بيرون آيد ، روزه اش باطل مي شود .

(مساله۱۵۸۷) هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محُتلم مي شود يعني در خواب مني از او بيرون مي آيد ، مي تواند در روز بخوابد و چنانچه بخوابد و محتلم هم بشود روزه اش صحيح است .

(مساله۱۵۸۸) اگر روزه دار  در حال بيرون آمدن مني از خواب بيدار شو د ، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيري کند .

(مساله۱۵۸۹) روزه داري که محتلم شده  ،  مي تواند  بول کند  و  به دستوري که در مساله ۷۲گفته شد  ،  استبراء نمايد  ،  ولي ، اگر بداند به واسطة بول يا استبراء کردن باقي ماندة مني از مجري بيرون مي آيد در صورتي که غسل کرده باشد نمي تواند استبراء کند .

(مساله۱۵۹۰) روزه دار ي که محتلم شده اگر بداند مني در مجري مانده و در صورتي که پيش  از  غسل  بول نکند  بعد  از غسل مني بيرون مي آيد ، بنابراحتياط واجب بايد پيش از غسل بول کند .

(مساله۱۵۹۱) اگر به قصد بيرون آمدن مني کاري بکند چه مني از او بيرون بيايد يا نيايد روزه اش باطل است .

(مساله۱۵۹۲) اگر روزه دار بدون  قصد  بيرون  آمد  مني  با  کسي  بازي  و  شوخي  کند در صورتي که عادت  نداشته باشد که بعد از بازي و شوخي مني از او خارج شود اگر چه اتفاقاً مني  بيرون آيد روزة او صحيح است . ولي اگر شوخي را ادامه دهد تا آنجا که نزديک است مني خارج شود و خودداري نکند تا خارج گردد روزه اش باطل است .

(مساله۱۶۶۲) اگر به چيز حرامي روزة خود را باطل کند ، چه آن چيز اصلاً حرام باشد مثل شراب و زناء ، يا به جهتي حرام شده باشد ، مثل نزديکي کردن با عيال خود در حال حيض ،  بنابر  احتياط  کفارة  جمع  بر او واجب مي شود يعني بايد يک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير کند ، يا به هر کدام آنها يک مد که تقريباً ده سير است ، گندم يا  جو  يا  نان  و مانند اينها بدهد . و چنانچه هر سه برايش ممکن نباشد ، هر کدام آنها که ممکن است بايد انجام دهد .

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫6 نظرها

 1. خیلی بهم کمک کرد. لطفا بیشتر در مورد احکام مطلب منتشر کنید

 2. بازتاب: مازیار
 3. سلام
  من سال دومی بود که روزه برام واجب شده بود و یک حاج آقایی قبلا در سخنرانی گفته بود که بخار آب در حمام روزه را باطل می‌کند(( اما نگفت به اندازه ای زیاد که روزه رو باطل کنه))
  منم یک روز رفتم حمام و کمی بخار کرد به اندازه ای نبود که باطل بشه
  و من فکر کردم باطل شده چون جاهل قاصر بودم به این قضیه و حالا موندم چکار کنم؟ مرجع هم آقای وحید بود

  1. سلام عزیزم. با یه بخار اب ساده در حمام روزه باطل نمیشه. اما اگه شما گول حرف اون حاجی رو خورده اید و نرفته اید پرس و جو کنید و برای همین روزه خود رو اون روز باطل نموده اید الان نیازی به پرداخت کفاره نیست و فقط کافی است قضای همان یک روز رو به جای اورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن