دخترونه

احكام روزه و عادت ماهيانه دختران

احكام روزه و عادت ماهيانه دختران

۱- طبق نظر آيت الله خامنه اي

۲۰۱٫ اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت يا کمتر مانده به اذان مغرب حيض شود، آيا روزه‌‏اش باطل مى‌‏شود؟
ج) روزه‌‏اش باطل است.

۲۰۲٫ اگر زنى که به‌خاطر نذر روزه روز معيّنى روزه‏‌دار است، در حال روزه حيض شود، چه تکليفى دارد؟
ج) روزه‌‏اش با عادت شدن، ولو در يک جزء از روز باشد، باطل مى‌‏شود و قضاى آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است.

۲۰۳٫ زنى که مى‌‌خواهد شصت روز روزه کفاره بگيرد و در اثناء به روزهاى عادت ماهانه و امثال آن مى‌‌رسد چه بايد بكند؟
ج) پس از پايان آن روزها مى‌‌تواند بقيه‌ى روزه‌ها را بگيرد و لازم نيست آنها را از سر بگيرد.

پاك شدن از حيض پيش از اذان صبح

۲۰۴٫ اگر زن حائض در ماه رمضان، پيش از اذان صبح از حيض پاك شود، تكليف او چيست؟
ج) اگر براى غسل وقت دارد، بايد غسل كند و اگر وقت تنگ است، بايد تيمّم كند و روزه‌‏اش صحيح است. و اگر از روى عمد، غسل يا تيمم نكند، روزه‌‏اش باطل است و بايد كفّاره بدهد.

علم به پاك شدن از حيض در اثناى روز ماه رمضان

۲۰۵٫ اگر زنى بعلت عدم اطمينان به پاکى از حيض, در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بين روز متوجه شود كه پاک شده‌ بوده آيا تکليفش در اين روز امساک است؟
ج) در فرض سؤال اگر مفطرى را مرتكب نشده، نيّت روزه مى‌‌کند و بنابر احتياط واجب اين روز را قضا نمايد اما در صورت ارتكاب مفطر كفّاره آن روز بر او واجب نيست. استفتائات رهبري.

رؤيت خون حيض در ميان روز براى بانوان روزه‌دار

س: اگر زن روزه‏ دار در روز مثلاً يك ساعت به غروب خون حيض مشاهده كند، تكليف روزه‏اش چگونه است؟
ج) روزه باطل مى‏ شود و بايد بعد از ماه رمضان، قضا كند.

علم به پاك شدن از حيض در اثناى روز ماه رمضان

س: اگر زنى بعلت عدم اطمينان به پاکى از حيض, در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بين روز متوجه شود.
كه پاک شده‌ بوده آيا تکليفش در اين روز امساک است؟
ج) در فرض سؤال بايد نيت روزه کند ولى به احتياط واجب بايد قضاى آن را هم بگيرد.

قضای روزه و نمازهای خوانده شده در ايام حيض

س: در چند سال ابتداى بلوغم نسبت به وجوب غسل بعد از حيض آگاه بودم منتها نمی‌دانستم بعد از مشاهده لكه‌هايی كه اوصاف خون دارند قبل از ده روز بايد دوباره غسلم را تجديد كنم و اصلاً گمان نمی‌كردم اين كار اشكال داشته باشد تا اينكه استفتائات آقا را خواندم و به اين مطلب پی بردم. حال در مورد نمازها و روزه‌هايی كه با اين غسل خوانده‌ام حيرانم، آيا همه‌شان دوباره بايد مجدداً قضا شوند؟ آيا می‌توانم به‌جای قضا كردن كفاره‌ی روزه‌هايم را بدهم؟
ج) روزه‌هايی را كه در ايام ديدن لك گرفته‌ ايد، قضا نماييد ولی روزه‌هايی را كه پس از قطع كامل خون بدون غسل گرفته‌ايد صحيح است و قضا ندارد ولى نمازهايی را كه پس از قطع كامل حيض بدون غسل خوانده‌ايد، بايد قضا نماييد. ضمناً کفاره به جاى قضا کفايت نمى‌کند.

روزه بانوان

س: اگر زن حائض در ماه رمضان، پيش از اذان صبح از حيض پاك شود، تكليف او چيست؟
ج) اگر براى غسل وقت دارد، بايد غسل كند و اگر وقت تنگ است، بايد تيمّم كند و روزه ‏اش صحيح است. اگر از روى عمد، غسل يا تيمم نكند، روزه ‏اش باطل است و بايد كفّاره بدهد.


ترك غسل و روزه با احتمال پاك‌شدن از حيض

س: عادت ماهيانه بنده معمولاً ۸ روز است و حتی گاهی اوقات بيشتر می‌شود. و اگر زودتر غسل کنم بعد از غسل بصورت ناچيز لک می‌بينم.در ماه مبارک رمضان در سحر، در حالی که ۶ روز و ۱۸ ساعت از آغاز عادت گذشته بود (تقريبا ۷ روز کامل) لک قابل تشخيصی نديدم و غسلی هم نکردم ولی احتمال قوی به پاک بودن می‌دادم. به‌هرحال غسل نکردم و آن روز روزه نگرفتم و در نيمه همان روز اطمينان پيدا کردم که پاک شده‌ام.

حال آيا به‌خاطر سهل‌انگاری با وجود اينکه احتمال قوی به پاک شدن می‌دادم، فقط قضا بر من واجب است يا کفاره نيز واجب است؟
ج: اگر شک در پاك شدن داشته باشيد، بايد خود را وارسى نماييد؛ و در صورت سهل‌انگاری کفاره نيز واجب است مگر آنکه اطمينان به حيض داشته باشيد.


۳- مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سوال:  اگر خانم شب غسل حیض كند ولی (در) روز که روزه بوده است لکه زرد ببيند آیا روزه اش باطل است و دوباره باید غسل كند؟

پاسخ:

چنانچه خون حيض (حتي اگر بصورت لکه کمرنگي باشد) از ده روز بگذرد به مقداري که در ماههاي قبل خون مي ديده عادت ماهانه قرار مي دهد، و بقيه حکم استحاضه دارد. و اگر مجموع ( پاکي و خون) از ده روز تجاوز نکند همه آن حيض محسوب مي شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زن روزه داری که ۵ دقیقه قبل از اذان حیض شده

پرسش : لطفا بفرمایید اگر زنی ۵ دقیقه قبل از اذان مغرب بفهمد که حیض شده آیا روزه او باطل است؟
پاسخ : ۱ـ هرگاه بعد از غروب آفتاب باشد روزه او صحیح است.
۳۸۲: اگر شخص جُنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است; ولى اگر توانایى بر غسل ندارد، یا وقت تنگ است تیمّم نماید، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه اش صحیح است. و زنى که از حیض یا نفاس پاک شده و تا اذان صبح غسل نکرده در حکم کسى است که باقى بر جنابت مانده است.

سؤال ۳۸۲: اگر شخص جُنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است; ولى اگر توانایى بر غسل ندارد، یا وقت تنگ است تیمّم نماید، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه اش صحیح است. و زنى که از حیض یا نفاس پاک شده و تا اذان صبح غسل نکرده در حکم کسى است که باقى بر جنابت مانده است.

سؤال ۳۸۳: آیا باطل شدن روزه به خاطر بقاء بر حیض و نفاس، مخصوص روزه ماه مبارک رمضان و قضاى آن است، یا شامل تمام روزه ها مى شود؟

جواب : در صورتى که از حیض و نفاس پاک شده باشد، ولى هنوز غسل نکرده است، روزه ماه رمضان و قضاى آن در چنین حالتى اشکال دارد و غیر آن اشکال ندارد، ولى اگر هنوز از حیض یا نفاس پاک نشده است روزه براى او جایز نیست.

مسأله ۳۸۴: اگر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى غسل وقت نداشته باشد و تیمّم کند، روزه اش صحیح است، امّا اگر براى هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت ندارد باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است.

مسأله ۳۸۵: اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود نمى تواند روزه بگیرد، همچنین اگر در اثناء روزه، خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد.

مسأله ۳۸۶: اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است، ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلا منتظر باشد که حمّام باز شود، یا آب حمّام گرم شود و تا اذان غسل نکند در صورتى که تیمّم کرده باشد روزه او صحیح است.

سؤال ۳۸۷: اگر زنى که در حال حیض یا نفاس بوده پس از پاک شدن غسل را فراموش کند و تا آخر ماه مبارک رمضان به همین شکل روزه بگیرد و غسل واجب یا مستحبّ دیگرى هم نکرده باشد، روزه هایش چه حکمى دارد؟

جواب : احتیاط واجب آن است که روزه ها را قضا کند، ولى کفّاره ندارد.
> رساله احکام بانوان > کارهایى که روزه را باطل مى کند
سؤال ـ زنى که در حین سفر، مثلا در هواپیما یا قطار، از حیض پاک مى‌شود و نمى‌تواند غسل کند چه وظیفه‌اى دارد؟
جواب : چنانچه بتواند، تیمّم مى‌کند و نماز خود را با همان حال انجام مى‌دهد، و اگر نتواند تیمّم کند نماز را احتیاطآ با همان حال مى‌خواند و بعد قضا مى‌کند (این در حال تنگى وقت است).
مسأله ـ زن مستحاضه باید روزه ماه رمضان را بگیرد، و در صورتى روزه او صحیح است که غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى‌خواهد فرداى آن را روزه بگیرد بجا آورد، و همچنین غسلهاى روزى را که روزه است (بنابر احتیاط واجب).
سؤال ـ آیا شرط صحّت روزه مستحاضه کثیره فقط انجام غسل است؟ یا شرائط دیگرى، از قبیل تعویض نوار بهداشتى آلوده، و جلوگیرى از سرایت خون به سایر اعضا، نیز معتبر است؟ شرط صحّت روزه براى مستحاضه قلیله چیست؟
جواب : انجام غسل کافى است، و روزه مستحاضه قلیله شرط خاصّى ندارد.
مسأله ـ هر گاه زن روزه دار بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود براى روزه آن روز غسلى ندارد.
سؤال ـ چنانچه زن مستحاضه وظائفش را انجام دهد، آیا مى‌تواند براى زنان امام جماعت شود؟ یا روزه نذرى بگیرد؟ یا براى میّتى روزه استیجارى انجام دهد؟
جواب : مانعى ندارد.
مسأله ۴۶۴ـ کسى که به واسطه حیض روزه ماه رمضان را نگیرد و پیش از پایان ماه رمضان از دنیا برود لازم نیست روزه هایى را که نگرفته براى او قضا نمایند.

سؤال ۹۹ ـ اگر زنى به وسیله خوردن قرص از عادت ماهانه خود جلوگیرى نماید، آیا مى تواند با آن حال قرآن بخواند و روزه و حج و سایر عبادات را انجام دهد؟

جواب: مى تواند و اعمال او اشکالى ندارد.

روزه ایام لکه بینی قبل از عادت ماهانه

پرسش : خانمی که قبل از عادت ماهیانه یکی دو روز لکه زرد رنگ می بیند سپس پاک میشود و دوباره تکرار می گردد حکم بر پاکی فرموده اید و این حالت را استحاضه قلیله بیان نموده اید. با توجه به اینکه این حالت در ایام رمضان نیز اتفاق میافتد و پس از دو سه روز نشانه های حیض ظاهر می گردد آن ایام ابتدایی روزه چه حکمی دارد و اگر کسی نماز و روزه را انجام داده باشد آیا روزه قضا دارد؟
پاسخ : نماز و روزه او در آن ایام ابتدایی صحیح است.

دیدن لکه خون در اول روز برای روزه دار

پرسش : در اول صبح ،لکه خونی دیدم و دیگر تا موقع افطار خونی ندیدم البته نماز ظهر وعصر را خواندم آیا روزه بنده قبول است؟
پاسخ : در صورتی که استمرار نداشته باشد روزه شما صحیح است.

لکه بینی بعد از ایام عادت ماهانه

پرسش : اگر هفت روز عادت ماهانه زن تمام شود و زن روزه بگیرد اما در روز هشتم یا نهم لکه ای زرد رنگ ببیند که نداند خون حیض است یا ترشحاتی دیگر، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکد همه آن حیض محسوب مى شود.

لکه بینی بعد از قطع شدن خون حیض

پرسش : من خانمی هستم که ۳ روز حیض می باشم بعد از آن یک روز قطع شده و دوباره لکه خون مشاهده می کنم تکلیف اینجانب در این مدت برای روزه گرفتن چگونه است ؟
پاسخ : در صورتیکه زمان لکه بینی به اضافه آن چهار روز از ده روز تجاوز نکند همه حکم عادت ماهانه را دارد و الا همان ۳ روز عادت ماهانه است.

لکه هایی که بعد از استفاده قرص دیده می شود

پرسش : بنده در حال استفاده از قرص های ضد پریود هستم اما لک دیده ام در ضمن روز هفدهم پاک بودنم می باشد و همچنین نظم عادت ماهیانه ام مدتی است به هم خورده لذا خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید که نماز و روزه ام را انجام بدهم یا خیر؟
پاسخ : اگر سه روز متوالی ادامه یابد در حکم حیض است و در غیر اینصورت حکم استحاضه را دارد.

پاک شدن از حیض یا نفاس قبل از أذان صبح

مسأله ۱۳۸۳ـ اگر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى غسل وقت ندارد تیمم کند و روزه اش صحیح است، اما اگر براى هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است.

پاک شدن از حیض یا نفاس بعد از أذان صبح

مسأله ۱۳۸۴ـ اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود نمى تواند روزه بگیرد، همچنین اگر در اثناء روز خون حیض یا نفاس ببیند اگر چه نزدیک مغرب باشد.

کوتاهى در غسل کسى که قبل از أذان پاک شده

مسأله ۱۳۸۵ـ اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند، بنابراحتیاط واجب روزه اش باطل است، ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلاً منتظر باشد که حمام باز شود یا آب حمام گرم شود و تا اذان غسل نکند در صورتى که تیمم کرده باشد روزه او صحیح است.

حیض و نفاس و بیمارى بعد از باطل کردن عمدی روزه 

مسأله ۱۴۱۲ـ هرگاه روزه خود را عمداً باطل کند، بعد به مسافرت برود، کفاره از او ساقط نمى شود، ولى اگر عمداً روزه خود را باطل کند بعد عذرى مانند حیض یا نفاس یا بیمارى براى او پیدا شود کفاره بر او واجب نیست.

کسى که بر أثر عذر شرعى روزه نگرفته و با همان عذر فوت کرده

مسأله ۱۴۳۲ـ کسى که به واسطه بیمارى یا حیض و نفاس روزه ماه رمضان را نگیرد و پیش از پایان ماه رمضان از دنیا برود لازم نیست روزه هایى را که نگرفته براى او قضا نمایند.


۲- مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: ایا زن پس از قطع خون حیض و نفاس که میتوانسته قبل از طلوع فجر غسل کند وروزه بگیرد ؟

پاسخ: زن پس از قطع خون حیض و نفاس که میتوانسته قبل از طلوع فجر غسل کند و روزه بگیرد اگر اهمال کرده تا طلوع فجر ناپاک بماند روزه آن روزش باطل است و همانند بقاء عمدی بر جنابت میباشد و آن روز را از روی ادب امساک میکند و بعد،قضا به جا میآورد و اگر غسل ممکن نباشد باید تیمم نماید.

۲پرسش: اگـر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند حکمش چیست ؟

پاسخ: اگـر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند , واگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید , روزه آن روز را باید تمام کند و قضای آن را نـیـز بگیرد , و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمدا غسل وتیمم را ترک کند , بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.

۳پرسش: اگـر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد تکلیف چیست ؟

پاسخ: اگـر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد , باید تیمم نماید ولی لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند وهمچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد.

۴پرسش: اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود وبرای هیچ کدام از غسل وتیمم وقت نداشته باشد ایا روزه اش صحیح است ؟

پاسخ: اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود وبرای هیچ کدام از غسل وتیمم وقت نداشته باشد , روزه اش صحیح است . استفتائات آيت الله سيستاني.

پرسش: آیا زنان می توانند برای گرفتن همه روزه های ماه رمضان از قرص ضد بارداری استفاده کنند تا حیض نشوند؟

پاسخ: مانعی ندارد.
پرسش: زنی شک دارد بین الطلوعین پاک شده یا بعد از آن و یا اینکه حائض بوده و شک دارد قبل از طلوع فجر پاک شده یا بعد از آن و یا روزه داری که شک دارد قبل از غروب حیض شده یا بعد از آن وظیفه اش چیست ؟
پاسخ: در فرض اول قضا واجب نیست و در فرض دوم روزه اش صحیح است و همچنین فرض سوم.
استفتائات آيت الله سيستاني.
مسأله ۲۰۷۰. اگر فردی، عمداً روزه خود را باطل كند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است كه كفّاره بدهد، مخصوصاً اگر به وسیله ‏ای مانند دارو، حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.  رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .

مسأله ۱۹۲۳. روزه زنی که حائض یا نفساء است صحیح نمی‌باشد، هرچند حیض یا نفاس وی در قسمتی از روز باشد؛ بنابراین زنی که بعد از اذان صبح ماه مبارک رمضان، مثلاً هنگام طلوع آفتاب، از حیض یا نفاس پاک شده، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد. همچنین زنی که پاک بوده و روزه گرفته، چنانچه در عصر روز ماه مبارک رمضان مثلاً ده دقیقه به غروب آفتاب مانده، حائض یا نفساء شده باشد، روزه آن روز وی باطل است.

مسأله ۱۹۲۴. اگر زن برای اینکه حیض نشود و بتواند روزه بگیرد قرص جلوگیری از عادت ماهانه مصرف کند و به علّت استعمال آن، عادت نشود، روزه‌اش صحیح است.


۴- طبق نظر آيت الله صافي

حكم زناني كه قرص ضد بارداري و حيض مصرف مي كنند

س۹۴: روزه زنانى كه در ماه مبارك رمضان براى جلوگيرى از عادت ماهانه از قرص استفاده مى نمايند صحيح است يا خير؟
ج: اگر عادت نشوند روزه آنها صحيح است.

س۹۵: آيا زن براي جلوگيري از عادت زنانه در ماه رمضان مي توان از قرص استفاده كرد؟
ج: اگر استفاده از قرص براي او ضرر ندارد، اشكال ندارد البته قرص را شب بخورد.

* اگر روزه دار به گمان ايـنكه حـائض شده افطار كند و بعد خلافش ثابت شود

س۹۶: اگر يك خانم در ماه مبارك رمضان فكر كند كه حائض شده است و روزۀ خود را بشكند و بعد متوجّه شود كه اشتباه كرده است معصيّت كرده يا خير؟ و آيا كفّاره يا قضا دارد يا خير؟
ج: اگر يقين به حيض داشته و افطار كرده گناه نكرده و كفّاره ندارد ولي بجا آوردن قضاي آن روز واجب است.

س۹۷: چنانچه زني خيال كرده پريود است و روزه نگيرد ولي بعداً متوجّه شود پريود نبوده، آيا بايد روزۀ آن هنگام را قضا كند؟
ج: در فرض سؤال بايد قضاء آن روزها را بگيرد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن