مشاوره خانواده

خانواده درمانی

خانواده درمانی یک مداخله است که تمرکزش بر روی تعاملات و ارتباطات اعضای خانواده با هم می باشد و در روند آن سعی می شود که کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک تک اعضاء بهبود یابد.
خانواده یک سیستم و سازمان اجتماعی در مقیاس کوچک است. گروهی از افراد از طریق ازدواج و تولید مثل با یکدیگر زندگی می کنند. این سیستم بی تردید مهمترین نقش را در رشد و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی کودک و دیگر افراد خانواده دارد.
در واقع اگر یکی از اعضای خانواده با اشکالات رفتاری و روانی روبرو باشد، رد پای این مشکل را می توان در روابط خانوادگی مشاهده کرد.

در این نوع از مداخله، مشاور تلاش می کند تا الگوهای بین نسلی غیرقابل انعطاف را که موجب آزردگی درون خانواده یا روابط فردی گشته است را در هم بشکند. مشاور تلاش می کند تا با نشان دادن الگوهایی که عموما از نظر اعضای خانواده پنهان هستند، تعادل این سیستم را حفظ کند.
روند مشاوره خانواده درمانی در این مرکز با توجه به مسئله دارای تعداد جلسات متفاوت است. که در جلسات اول و دوم در بررسی و شناسایی و تشخیص مسئله و مشکل و تعارضات موجود می پردازیم.

در جلسات سوم تا پنجم ارتباط های متقابل و تعاملات اعضای خانواده ارزیابی می شود و با تک تک افراد خانواده جلسات مشاوره ای برگزار می گردد و ملاحظات درمانی انجام می شود و در جلسات آخر مهارت های لازم آموزش داده می شود.

نقش ها و وظایف افراد خانواده شناسایی شده با بهبود ارتباطات و بهبود همدلی در جلسات ابتدایی به ارزیابی و شناسایی مسئله و تعارضات موجود می پردازیم و در جلسات بعدی روابط بین اعضای خانواده و نقش ها و وظایف اعضای خانواده و تعاملات اعضای خانواده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت با استفاده از تکنیک های موجود و تخصصی تغییر ساختار خانواده، بهبود روابط خانوادگی با هماهنگی و تلفیق نقش ها نجام می پذیرد.
هدف خانواده درمانی در این است که با بالا بردن آگاهی افراد خانواده و افزایش روابط مستقیم و ظرفیت افراد خانواده در مقابل نیروهای مخرب، اصول غیرانطباقی مسلط را تغییر داده و تعادل این سیستم را حفظ نماید.

برای دریافت مشاوره تلفنی از طرفی بخش رزرو مشاوره تلفنی اپلیکیشن نوجوانی اقدام نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن