بازگشت به دوره ها

بازگشت به دوره ها

وبینار خودکنترلی جنسی

اگه مجرد هستی یا حتی ازوداج کردی و نمیتونی خودت رو کنترل کنی و همیشه تحریک جنسی میشی و خدایی نکرده به سمت گناه میری یا درگیر خودارضایی و روابط مسموم با جنس مخالف شدی یا کلا در زندگی خودت افت کردی و ارامش ازت گرفته شده است این وبینار رو مشاهده کن.

۶۸ دقیقه

۱ جلسه

جت آموز

رایگان

ثبت نام در دوره