گفتگو با کاربران

گفتگو با کاربران

نظرت رو بنویس

محمدامین 7 ماه پیش

میخوام یه نصیحتی بهت بکنم هیچ وقت خودت انتخاب رشته نکن شده میلیون پول بدی یکی دیگه بکنه اینکارو بکن

 5  5

نظرات کاربران

آرتین 7 ماه پیش

سلام محمد امین عزیز نع نباید به این باور برسی کع پیش متخصص استعدادیابی رفتن حتما تو رو به موفقیت میرسونع توی یکی از جواب سوالای دوستان شاید اونجا دیدی این توصیه رو کردم ولی کسی که میدونع هدفش چیع به اون چیز علاقه دارع یا نع برع سمتش بهتر از اونیع کع

آرتین 7 ماه پیش

فک کن کلی خرج کردع رفتع پیش یه متخصص همه فن حریف کلی دوره های اموزشیع و چی و چی وچی کع اخرش نتیجه خودش* بگیرع کع اصلا رفتنش با نرفتنش فرقی نداشت چرا؟؟؟!! چون اصلا باور نداشت خودش باید تلاش* کنع فک میکرد یه چیزی این مشاورع میاد میگع و بعد من یدفع میشم دکتر و چی و چی وچی

آرتین 7 ماه پیش

تازع ما انواع تست روانشناسی مناسب داریم تا اینکع بخوای دنبال متخصص استعداد یابی باشی کع البتع نمیگم حرفم اشتباه بوده فقط میگم لازم نیست حتما برای اینکع ایندع شیرینی داشتع باشی حتما باید بری پیش متخصص تست رغبت سنجی که بصورت رایگان* برا نهما

آرتین 7 ماه پیش

میزارن یه اطلاعاتی بهت میدع با بقیه تستایی کع ازت میگیرن مرحله بعدیش یه تست ساده به اسم گاردنر کع حتی شنیدم بعضی جاها رایگانع کع پولیش تخصصی تر بهت جواب میدع فقط باید ببینی اون تستی کع میخوای بدی استاندارد* رو رعایت کردع یا نع بعد بعدیش همونطور کع گفتع بودم متخصص یا کسی کع تو زمینع استعدادیابی بهت مشاورع بدع

ریحانه 7 ماه پیش

نصیحتت رو واسه خودت نگه دار داداش گلم بقیه رو با باورهای اشتباه منحرف نکن